Intelligens eller talent?
  • Hjælp til underpræsterere
  • Selvforståelse til højt begavede
  • Hjælp til at opdrage et højt begavet barn
  • Vejledning til lærere og pædagoger om EMSF

Viden om intelligens - eller talent?

 

Intelligens er et stort og svært emne. Det kan betragtes ud fra mange vinkler - her på siden handler det ikke om, hvordan vi bliver intelligente. Jeg har ikke forstand på biologi eller er uddannet i at kigge på hjernens strukturer. Men efter have arbejdet med højt begavede børn i efterhånden 13 år, tillader jeg mig at påstå, jeg ved noget om intelligens. Altså ikke hvordan den opstår - men hvordan det føles at være højt begavet.

 

Hvilke stærke og svage sider, den højt begavede besidder (erkendt eller undertrykt). Det er disse problematikker, jeg arbejder indenfor.

 

Gennem de senere år har der af flere omgang været ting i gang, hvor jeg har tænkt; NU sker der noget. Men drejningen er gået over i dyrkelsen af talentet. Det har været sagt utrolig mange gange af forskellige medlemmer af Mensa i diverse intereviews, det er uforståeligt, hvordan vi kan leve i et land, hvor vi i den grad dyrker talentet indenfor ballet og fodbold (og nu også en masse andre sportsgrene og musik), så hvorfor spugte folk - hvorfor måtte mit talent for fysik, biologi eller andet ikke blive dyrket tilsvarende?

 

Med Kinas fremfærd i verden er det som om, det har vi forstået nu - vi bliver død og pine nødt til at dyrke noget intellektuelt talent, hvis vi vil overleve.

 

Jeg har på ingen måde noget mod talentudvikling. Bare kom i gang. Men det er ikke det, jeg beskæftiger mig med. Flere steder, hvor man dyrker talentet, er det formuleret som om, man med talenttilbuddet har ramt lige ned i at dække de højt begavedes behov. At talentfuld og højt begavet er en og samme. Dette er bare forkert. Selvfølgelig er der en fællesmængde - men man kan sagtens have et talent inden for et givent område uden at have en IQ på 130+ (langt de fleste har faktisk et talent). Ligesom mange højt begavede ikke har talent for alt - men måske har talentet inden for ledelse eller filosofi, og så kommer man stadig ikke med, når tilbuddet kun gælder naturvidenskabelig fag.

 

Denne indledning bare for at skrive, intelligens handler om talent inden for ALLE discipliner akademiske eller mere praktisk orienteret- ikke kun de naturvidenskabelige. Men netop også handler om andet og mere end talent - nemlig intensitet, sensitivitet og desværre ofte underpræstation og heraf følgende dårlig selvforståelse.

 

De misforståelser, der oftest bliver sagt om børn med særlige forudsætninger, inkluderer;

  • "disse børn er jo som regel lidt autistiske" (generel antagelse)
  • "det er kun min søn, som er meget boglig, jeg tror er meget intelligent" (forældre - især mødre)
  • "barnet er ikke det flittigste barn i klassen, det er ikke det klogeste ud fra de krav skolen stiller - og derfor heller ikke det mest intelligente" (lærere, som har svært ved at forholde sig til forældrenes påstand om barnets begavelse)

 

Det er rigtig træls for det barn - oftest en dreng - der er meget bogligt anlagt, men totalt understimuleret at blive forvekslet med en autist. Det er tilsvarende surt for det barn - oftest en pige - som har lige så høj IQ, men som bruger sine evner til at servicere alle andre og dermed aldrig selv har tid til at dyrke et højt fagligt niveau, hun i de fleste tilfælde slet ikke bliver identificeret.

 

Det er indenfor disse problemområder særligt "perfektionisme" og "underpræstation", jeg er specialiseret og kan hjælpe med. Både til dig, som måske er voksen og lider under det. Dig, som er forælder til et højt begavet barn, og mangler råd og sparring. Eller dig, som er lærer/pædagog eller psykolog, og har brug for sparring ifth. hvordan du tackler et højt begavet barn.

Copyright © All Rights Reserved matriarq 2015

matriarq v/Tina Refning

Odense SV

CVR: 37329826